A TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011. projekt tájékoztató anyaga erre a hivatkozásra kattintva elérhető.


Hirdetmények

Adóügyi tájékoztató

Tájékoztatás hulladékszállítási közszolgáltatásról


Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)


Hulladékszállítási menetrend 2023 2.félév


Bölcsődei tájékoztató


KESZÜI HÍREK


Most is működik a Keszüi Kifőzde
A kialakult helyzetre tekintettel bővítettük az étlapot hétvégi ajánlattal, szombat reggeli szállítással


Hírek

Lomtalanítás - 2023. szeptember 21.

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK a háztartásokban - az életvitelhez szükséges tevékenységek során keletkező - kiselejtezett lomhulladékok, amelyek méretüknél/jellegüknél fogva nem férnek el a szabványos hulladékgyűjtő edényekben (kukában), illetve amelyek a gyűjtőszigeteken nem helyezhetők el (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek stb.).

A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára.

A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérjük, szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat.

A lomtalanítás keretén belül nem szállítjuk el (abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék csak részben tartalmazza az alábbiakat):

 • az építési, bontási törmelék (pl. beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC-csésze,mosdókagyló, ablaküveg, síküveg);
 • fémhulladék (pl.: vasalatok);
 • a kerti biohulladék (pl. fanyesedék, faág, lomb);
 • a háztartásokban keletkező vegyes hulladék (kommunális hulladék);
 • az elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladék;
 • az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladék (pl. autóalkatrész, szerszámok);
 • az állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladék;
 • a gumiabroncs;
 • az elektronikai hulladék (pl., háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek alkatrészei, szórakoztató eszközök - rádió, TV és alkatrészei, lejátszók, szerszámgépek);
 • a veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.).

A lomtalanítás során el nem szállított hulladékok nagy része elhelyezhető hulladékudvarainkban.A leadható hulladékfajtákról, mennyiségekről és hulladékudvaraink elérhetőségeiről az alábbi linken tájékozódhat.

https://new.delkom.hu/category/hulladekudvarok/


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés 2023. június 13. napján elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, melynek értelmében 2024. január 1. napjától megszűnik a háztartási kerti kutak és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak létesítésekor jelenleg szükséges bejelentési kötelezettség, valamint engedélyeztetésre sem lesz szükség.

Az új előírás szerint azok a kutak mentesülnek a hivatalos eljárás alól, amelyek:

 • mélysége nem haladja meg az 50 métert;
 • nem érintik az első vízzáró réteget;
 • háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak;
 • és vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen találhatók.

A 2024-től életbe lépő szabályozás azokra is vonatkozik, akik új kutat létesítenének, és azokra is, akik korábban engedély nélküli, vagy a kiadott engedélytől eltérő kutat üzemeltetnek.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal


A szennyvízszállítási szolgáltatások díjai 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban az alábbiak szerint alakulnak.
Bővebben...


Optikai kábelépítés Keszüben


A bölcsőde látványtervei


Sajtóközlemény


Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektrőlJogszabálykereső eléréseSzelektív hulladékgyűjtés


Adatkezelési Tájékoztató


Helyi termelő kereső


Repülési tájékoztató a pogányi repülőtér üzemeltetéséről


A körzeti megbízott elérhetősége


Tájékoztató anyag az egységes europai és nemzeti segélyhívó használatával kapcsolatos tudnivalókról.


Lukács Református Támogató Szolgálat


Tűzgyújtási és csendrendlet


Kérjük, hogy adója 1%-át adó- bevallásban a KESZÜÉRT EGYESÜLET tevékenységének támogatásához ajánlja fel!

Adószámunk: 18320671-1-02 KÖSZÖNJÜK!

A közelmúlt eseményei

Fásítás a faluban


Borverseny 2022 eredményeiKeszüben járt a szűrőbuszKeszü Község Önkormányzata
7668 Keszü,Petőfi u. 24