Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 22-én (hétfőn) 17:00 órakor ülést tart a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, amelyre ezúton meghívom.

Napirend

 1. Döntés a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet megalkotásáról
  Előadó: polgármester
 2. Döntés Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete Keszü község településképi védelméről szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindításáról
  Előadó: polgármester
 3. Döntés Bölcs Csibe Bölcsőde Vezetőjének vezetői pótlékáról
  Előadó: polgármester
 4. Döntés Tettye Forrásház Zrt-vel kötendő egységes bérlei üzemeltetési szerződés megkötéséről
  Előadó: polgármester
 5. Döntés Pécsi Tankerület Központ által megállapított iskolai felvételi körzetekről
  Előadó: polgármester
 6. Döntés Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásban a környezeti értékelés szükségességéről
  Előadó: polgármester
 7. Döntés „Vízelvezetés rendezése Keszüben II. ütem” közbeszerzési eljárásának lezárásáról
  Előadó: polgármester
 8. Döntés Keszü 943/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
  Előadó: polgármester
 9. Egyéb aktualitások
  Előadó: polgármester

Zárt ülés

 1. Szociális ügyek
  Előadó: polgármester

Az ülésen megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok.

Keszü, 2024. január 18.

Üdvözlettel,

Buday-Sántha Attila polgármester