Hírek
 

Lukács Református Támogató Szolgálat

 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 2/1.

Telefonszám: +36-30-245-9366

E-mail cím: lukacs.tamszolg@reformatus.hu 

A támogató szolgáltatás célja

a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,

 ˇ        elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése (személyszállítás),

ˇ        valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása (személyi segítés) révén. 

Hogyan segítünk?

 Személyszállítással, melynek tartalma:

  • egészségügyi (kórház, háziorvos)-, szociális intézményekbe történő szállítás,
  • a fogyatékos személy munkavégzését, munkahelyre, nevelési-oktatási intézménybe történő szállításának biztosítása,
  • a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások igénybevételének elősegítése (pl. munkaügyi központ),
  • közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (pl.: posta, fodrász, bevásárlóközpont),
  • szabadidős tevékenységek igénybevételében történő segítségnyújtás pl.: kirándulás, színházlátogatás, rokonlátogatás.

 Személyi segítéssel, melynek tartalma:

ˇ        gondozási-ápolási alaptevékenységek,

ˇ        háztartási segítségnyújtás,

ˇ        felügyelet biztosítása lakáson belül, lakáson kívül, szállítás közben,

ˇ        mobilizáció lakókörnyezeten belül és kívül,

ˇ        készségfejlesztés,

ˇ        szabadidős tevékenységek támogatása,

ˇ        mentális/pszichés segítségnyújtás.

 Szállításhoz kapcsolódó személyi segítéssel:

ˇ        A személyszállító szolgáltatást igénybe vevő részére speciális felügyeletet biztosítunk a szállítás megkezdésétől a szállítás végéig.

Információnyújtás és tanácsadással, ügyintézéssel:

ˇ        segítségnyújtás különböző szolgáltatások igénybevételében

(pl.: érdekvédelem, hivatalos ügyintézésben történő segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás). 

Kiknek segítünk?

 Azoknak a Látási, Hallási, Értelmi, Mozgásszervi

Pervazív fejlődési zavarok (autizmus)

Halmozottan fogyatékossággal  

élő gyermekeknek és felnőtteknek, akik

 Fogyatékossági támogatásban

vagy

Magasabb összegű családi pótlékban

vagy

Vakok személyi járadékában

részesülnek.

 Személyi segítés díja

 

Jövedelem

Térítési díj

Mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatt

50 Ft/óra

Mindenkori öregségi nyugdíjminimum - 55 000 Ft között

100 Ft/óra

55 001 Ft - 65 000 Ft között

150 Ft/óra

65 001 Ft - 80 000 Ft között

200 Ft/óra

80 001 Ft - 90 000 Ft között

250 Ft/óra

90 001 Ft - 110 000 Ft között

300 Ft/óra

110 001 Ft -125 000 között

350 Ft/óra

125 000 Ft felett

400 Ft/óra

  Szállítás díja: 120 Ft/km

* * *

A Lukács Református Támogató Szolgálat fenntartója:

Magyarországi Református Egyház

A fenntartói jogok gyakorlója és kötelezettségek teljesítője:

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda

Levelezési cím:   1146 Budapest, Hungária körút 200.

Telefonszám:  +36-1-460-0747

E-mail cím:  szeretetszolgalat@reformatus.hu

*****