Hírek
 

TKR módosítás - partnerségi egyeztetés.


Keszü Községi Önkormányzata nevében Keszü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Keszü Község településképi védelméről szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) módosítását — a temető területén előírt tetőhajlásszögek pontosítása tesz szükségessé, — megelőzően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. § (4) bekezdés a) pontjának, továbbá a településfejlesztéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017. (III.28.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. §-ára

 

partnerségi egyeztetésre

bocsátom

2020. május 6-tól.

A településképi rendelet módosításával kapcsolatos módosító rendelettervezet tartalma a település honlapján www.keszu.hu TKR módosítás – partnerségi egyeztetés menüpont alatt elérhető. A rendelettervezettel kapcsolatosan vélemények beküldésére kizárólag írásban legkésőbb

2020. május 22. napjáig beérkezőleg van mód.

Az írásban benyújtott véleményeket a polgármesterhez címezve postai (7682 Keszü, Petőfi utca 133.) úton, vagy a jegyzo@keszu.hu e-mail címre kell elektronikusan beküldeni.

 

  

Buday-Sántha Attila

polgármester


 

Keszü Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete Keszü Község településképi védelméről

Indoklás