Aktuális

Tisztelt Lakosság!Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés 2018. júliusi ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentés keretében támogatja azon háztartásokat is, melyek korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.

A támogatás igénybevételének eljárásrendje:

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalban (Keszü, Petőfi S. u. 24.), ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda 7-15 óráig).
Az igénybejelentő lap az Önkormányzati Hivatalban személyesen átvehető, illetve a község honlapjáról (www.keszu.hu) letölthető. A honlapon és az Önkormányzati Hivatalban a részletes adatkezelési tájékoztató megtekinthető.
 

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható. A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:
• gázszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
• kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat a fűtőanyag átvételének módjáról a döntés követően tájékoztatja a jogosultakat.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni: ellenőrzi, hogy az adott háztartásra már nyújtottak-e be igénybejelentést. Ezenfelül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot is végez.

 


Keszü, 2018. augusztus 15.

Buday-Sántha Attila
polgármester

Letölthető dokumentumok:

Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató