Hírek


  Településképi rendelet és Település Arculati kézikönyv módosításának véleményezése.


Keszü Község Önkormányzata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani kívánja az elfogadott településképi arculati kézikönyvet és elkészítteti a településképi rendeletét. Az előzőekben felsorolt dokumentumok elkészítéséhez szükséges eljárásokkal kapcsolatosan Keszü Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 4/2017. (III.28.) önkormányzatai rendelete értelmében az egyes dokumentumok készítésével kapcsolatosan kérdések és javaslatok tehetők legkésőbb  2018. október 15. napjáig írásban.
A véleményeket a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalhoz személyesen, postai (Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal; 7668 Keszü, Petőfi utca 24.) úton, vagy a jegyzo@keszu.hu e-mail címre kell beküldeni.
 


Buday-Sántha Attila
polgármester

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Keszü Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete Keszü Község településképi védelméről. .(pdf)
 

Keszü Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete Keszü Község településképi védelméről  (.docx)