Aktuális
 

Lakossági fórum

HÍRDETMÉNY

Keszü Község Önkormányzata nevében Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének Keszü Község településképi védelméről szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) módosítását (a temető területén előírt tetőfedő anyagok pontosítása érdekében), valamint Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 8/2008. (VI.10.) rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) teljes felülvizsgálatát megelőzően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. §-a, továbbá a településfejlesztéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017. (III.28.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve,

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

hirdetek meg

2020. október 12. napjára, 17.30 órai kezdettel.

 

A lakossági fórum a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal (7668 Keszü, Petőfi utca 24.) dísztermében kerül megtartásra, ahol a jelenlévő települési főépítész tájékoztatja a megjelenteket a módosítási és felülvizsgálati eljárásokról, a felmerült kérdésekre a szakmai válaszokat megadja.

A településképi rendelet módosításával kapcsolatos módosító rendelettervezet tartalma a település honlapján (www.keszu.hu) TKR módosítási eljárás menüpont alatt elérhető. A HÉSZ felülvizsgálatával kapcsolatosan jelen fázisban még nem áll rendelkezésre véleményezhető dokumentáció. A rendelettervezettel és a HÉSZ felülvizsgálatával kapcsolatos vélemények, észrevételek beküldésére kizárólag írásban legkésőbb

 

2020. október 21. napjáig beérkezőleg van mód.

 

Az írásban benyújtott véleményeket a polgármesterhez címezve postai úton a 7668 Keszü, Petőfi utca 24. címre, vagy a jegyzo@keszu.hu e-mail címre kell elektronikusan beküldeni.


 

Buday-Sántha Attila

polgármester