A közelmúlt eseményei

Ez történt Keszüben az utóbbi időben

Zártkerti fejlesztés Keszüben című, 2299-6/2019/HERMAN számú projektről

Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívására Keszü Község Önkormányzata a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázatot nyújtott be.
Két pályázati alcélt jelöltünk meg:
A) A külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, külterületi kapcsolódó utak, valamint az útszakaszhoz tartozó, csapadékvíz elvezetését biztosító nyílt árok karbantartása.
A felújítandó 1209 hrsz-ú út, a település déli részén található, a Keszüi bekötő út folytatása. Az út a külterületi gazdasági övezet, a szőlőhegy felé halad. Az út egy meglévő szilárd burkolatú zártkerti úton keresztül csatlakozik a belterületi úthálózathoz, mely jó állapotú és aszfalt burkolatú.
A tervezett beavatkozás a meglévő út jókarba helyezése. Ennek érdekében az alábbi munkákat terveztük.
- A meglévő felület érdesítése kiegyenlítése, szükséges a helyi hibákat kitakarítva, feltölteni jól tömöríthető zúzottkővel, betonőrleménnyel vagy mart aszfalttal.
- A kiegyenlítés után a teljes felületre egységesen egy réteg útalap minőségű zúzottkövet kell teríteni, finiserrel beépítve.
- A felület felső részét ki kell ékelni zúzottkővel és egyenletesen betömöríteni. Kopóréteg 5 cm vastag AC-11 aszfalt.
- Az út kétoldalára nemesített padkát kell építeni mely jól tömöríthető, helyi bánya anyagból kell elvégezni.

B) A zártkertben területrendezés, gyümölcsfa telepítése. A másik célkitűzésünk terület- rendezés, gyümölcsfa telepítése. A területrendezés az út mellett levő, 907 hrsz-ú területen bozót- és cserjeirtás, gyepnyesés, füvesítés. A gyümölcsös telepítése is itt történik, tájfajta szilva és diófák telepítésével, a konténeres csemeték karózott, gégecsővel ellátott, műtrágyázott gödrökbe kerülnek.
A fajtakiválasztásban, ültetésben közösségi, önkéntes munkavégzés is történik, helyi szőlősgazdák közül számosan bevonásra kerültek, akik megfelelően tapasztaltak, munkájukat jelentős részben a zártkerti területen végzik.
Szakmai együttműködő partnerünk a Tamási Faiskola, díszfa, díszcserje, fenyő nevelése mellett tájfajtákkal is foglalkoznak és nagykereskedelmi, kiskereskedelmi forgalmazá- sával foglalkoznak. Vállalják kertek felújítását, építését is. Tanácsadással, tippekkel, ötletekkel segítenek a fajtaválasztásban, az ültetésnél, gondozáskor.
 


 

Járda építése az Újtelepen

A Magyar Állam 2019. évben hirdette meg először a Magyar Falu Programot. A Program keretében lehetőség nyílt járda építésének anyagtámogatására pályázni a „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című alprogram pályázati kiírása szerint. Mivel egyre több gyermek születik a községben, valamint a lakossági igényeket és a biztonságos járdán való közlekedést szem előtt tartva, a projekt helyszínének az Újtelep lett kiválasztva. Keszü Község Önkormányzata sikeres pályázati anyagot nyújtott be, így az Újtelepen megépülhetett 4.974.234 Ft támogatási összegből az új járdaszakasz. A járdák zúzottkő ágyazatra épültek, 10x20x6 cm-es szürke térkőből, kétoldali szegéllyel. A kivitelezés múlt hónapban lezárult, a pályázati elszámolás folyamatban van. Reméljük ezzel is hozzájárulhattunk a lakossági igények szélesebb körű kielégítéséhez, használják egészséggel az új biztonságos járdákat!


Kemencés udvar kialakítása

Keszü Község Önkormányzata a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - Turisztikai termékek és attrakciók fejlesztése című felhívásra benyújtott, „Kemencés udvar kialakítása” című pályázatával 2.999.994,- forint támogatást nyert a tavalyi évben. A támogatás mértéke: 75%.
Keszü Község Önkormányzata a Faluház (Keszü, Petőfi u. 35.) épületének hátsó kertjében külső turisztikai célú teret kívánt létrehozni. A tervezett létesítmény térburkolattal ellátott részben fedett tér, melynek fedett részén kemence épül.
A létesítmény kapcsolódik a faluházhoz és a jelenlegi is több kulturális és sportrendezvénynek helyszínt biztosító sportpályához. A fedett tér szerkezete fából készült. Az építmény bruttó alapterülete: 39,40 m2. Az építmény magassága 2,75 m. Az egyenetlen terepfelszín miatt a területen előzetes tereprendezés (bevágás-töltés) történt, majd az térburkolattal került lefedésre.

Bízunk benne, hogy a rendkívüli helyzet megszűnését követően a településen élők és a településre látogatók is tudják majd a kemencés udvart, mely kisebb család, baráti összejövetelek megtartására kiválóan alkalmas. Célunk, hogy a fejlesztés a pályázati felhívás céljaival összhangban bekapcsolja a települést a turizmus folyamatába és bevonja a helyben lakókat.
 


I.világháborús emlékmű felújítása

 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Kormányhatározata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatására. A pályázati program célja, hogy az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programokat, művészeti tevékenységeket támogasson, így az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez. Keszü Község Önkormányzata a 2019. évben sikeres pályázatot nyújtott be az I. világháborús emlékműve és környezetének felújítására. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából hirdetett pályázaton 2.500.000 ft támogatási összegből az I. világháborús emlékmű a régi valójában állít méltó emléket a hősöknek.
 

Visszakerült a turul szobor, az emlékművet megtisztították és felújították, valamint a környezete is megszépült. A park tereprendezése megtörtént, az emlékmű körüli térburkolat cserélve lett, és új növények kerültek telepítésre. A kivitelezést Vanyúr István szigetvári szobrászművész végezte, melyet határidőre, 2020. március 31-ére be is fejezett. A veszélyhelyzetre való tekintettel sajnos az emlékmű felavatása egy későbbi időpontba kerül megrendezésre.
A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.


 


Borszentelő

December végén, 28-án került sor a keszüi borszentelőre. Az eddigi hagyományokkal szakítva Ferenc atya rövid istentiszteletet tartott a Szent Anna templomban. Utána a Faluházban gyűltek össze a borosok egy pohár bor és zsíros kenyér melletti beszélgetésre.Az est vidám hangulatban telt el. A finom zsíros kenyereket Kántor Ferencné és Kovács Sándorné készítették, mint az már több éve lelkiismeretesen teszik.

 

 


Keszüért Egyesület

 

A templomi orgona koncert után – amit december 21-én tartottak - került sor a Faluházban a Keszüért Egyesület szokásos év végi vacsorájára.A tagok közül többen is távol maradtak elfoglaltságuk miatt. A vidám hangulatú vacsorán részt vett Buday-Sántha Attila polgármester az Önkormányzat nevében és átadta az egyesületnek az elektromos zongorát, amit Körtesi András zenetanár és zongoraművész kipróbált, és jónak minősített.
 

 

 


Partwish koncert

Egy rendhagyó koncertre került sor a Keszüi Faluházban december 20-án. A Partwish zenekar adott jótékonysági koncertet. Köszönjük az ingyenes és színvonalas műsort Kamanczi Zoltánnak és természetesen Adriennek és a zenekarnak akik létrehozták ezt a fellépést.

 


Adventi műsor

December 15-én adventi műsort szervezett a Keszüi Német Önkormányzat.  A zenét és a műsort a Millich zenekar szolgáltatta.Köszönjük Schulteisz Edéné szervező munkáját, hogy egy ilyen színvonalas produkcióval lepte meg a keszüieket.

 


Nyugdíjas karácsony

Idén a sűrű program miatt már október 29-én sor került a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségére. A hagyományokhoz híven az Önkormányzat vendégül látta a falu nyugdíjasait.


Közmunkás vacsora

Egy vacsorán köszönte meg Buday-Sánta Attila polgármester a közmunkások 2019-ben végzett munkáját. Elismeréseket adott át, és értékelte a dolgozókat.

 

Sokán nem tudják, hogy ezek az emberek tartják rendbe a falut, söprik az utcákat. nyírják a füvet és szedik össze a mások által eldobált szemetet. Biztosítják a falu rendjét, karbantartását. Mi is segítsük munkájukat, tartsuk rendben az utcánkat, ne szemeteljünk. 2020-ban is ők fognak gondoskodni a falu tiszta környezetéről. Nincsenek sokan, de tennivaló akad bőven.

 


Báb előadás

A Faluházba várta Dékány Ágnes bábművész december 8-án a fiatal és idősebb gyerekeket egy előadásra „ Arany szánkó ezüst csengő” címmel.A gyerekek izgatottan figyelték az előadást. A történet egyszerű volt, a két év alatti gyereket azonban nem tudta lekötni.
 

 


Mikulás 2019

Hó mentes nap volt december 6. Így a keszüi Mikulás ismét lovas hintójával járta körbe a falut, és osztotta ki az ajándékokat a gyerekek legnagyobb örömére.

Az indulás az Önkormányzat fenyőfájánál volt. Már 5 óra előtt is sok gyerek gyülekezett. Csillogó szemmel vették át az ajándékot, otthon rajzoltak és itt énekeltek és verset mondtak.

A következő megálló a Petőfi u. Zrínyi u. sarok volt. Itt is már türelmetlenül várták a Mikulást. A legnagyobb gyereksereg a játszótéren gyülekezett. Hangos ének- szóval, vidáman várták a Mikulást. Az ajándék átvétel és fotózás után a lovakkal való ismerkedés, simogatás, volt az este fénypontja.

Az utolsó állomás a falu végén volt. A gyereksereg fegyelmezetten várta a lovas hintó érkezését, majd karácsonyi dalokkal köszöntötték a Mikulást.

Köszönjük a Mikulás. és segítőinek áldozatos munkáját, számítunk rájuk 2020-ban is.

 


Aerobic Mikulás

Játékos vetélkedővel ünnepelték az aerobic szakosztály tagjai a Mikulást december 4.-én. A játékos foglalkozás célja az ajándékozáson kívül egy vidám, játékos sport délután eltöltése volt.

 


Sportbál

November 22-én került sor az immár hagyományos 2019-es spotbálra. Idén is, mint minden évben is nagy volt az érdeklődés a bál iránt.

Buday-Sántha Attila polgármester és Joklné Dudás Tímea a Keszüi Sport Egyesület elnöke és edzője  köszöntötték a megjelent  vendégeket, és nyitották meg a bált.

A műsort az eddigi évek szokásainak megfelelően a T-Dance nyitotta meg. Műsorukat a közönség hatalmas tapssal jutalmazta.  Horváth Tamás edző, a csoport vezetője ismét kitett magáért, Ő és csoportja színvonalas produkciót adott elő ebben az évben is.

Ebben az évben a Keszüi Aerobik csoport tagjai is felléptek. Edzőjük Joklné Dudás Tímea.  Bízunk benne, hogy a lányok jövőre is fellépnek, és előadásukkal gazdagítják a bál műsorát.

 


Sportegyesületi gyűlés

November 11-én tartotta évértékelő gyűlését a Keszüi Sport Egyesület. Ezen az év végi rendezvényen értékelték a szakosztályok az éves munkájukat. Az Önkormányzat részéről Buday-Sántha Attila polgármester  további sikereket kívánt a sportolóknak és edzőknek megerősítette, hogy a jövőben  is támogatják a keszüi sportéletet. Külön kiemelte az asztalitenisz szakosztály  bekapcsolódását a baranya  megyei versenysportba.

 


Szeretlek Keszü - Vetélkedő

2020 november 16-án szombaton délután került sor erre a három generációs vetélkedőre. A fiatalok 20 év alatti korosztály, az aktív dolgozók és a nyugdíjasok mérték össze tudásukat. A kérdések Keszü, Pécs, Baranya és az ország tárgyköréből kerültek ki. Ezen kívül voltak logikai és játékos feladatok is.  Érdekesen alakult a verseny. Fej-fej mellet haladtak a csapatok, végül szoros küzdelemben az aktív korúak csapata nyert a nyugdíjasok előtt. A kis létszámú fiatalokból álló csapatnak jutott a harmadik  hely. A részvevők könyv jutalomban részesültek, a fődij mindhárom csapat részére egy buszos utazás volt a Zágrábi Adventi Vásárra.


 

Önkormányzati választások 2019

A 2019. október 13. napján tartott helyi önkormányzati választásokon a polgármesterről, az egyéni képviselőkről, valamint a megyei önkormányzati listákról szavazhattak a választópolgárok. Aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez tartozóként a központi névjegyzékbe felvételét kérte, részt vehetett a nemzetiségi önkormányzati választáson is. Keszüben a polgármester-jelölt állításához 34 fő, egyéni listás jelölt állításához 12 fő, német és roma nemzetiségi képviselőjelölt állításához 5 fő ajánlása volt szükséges. Ezek alapján községünkben 1 polgármester-jelölt, 9 egyéni képviselőjelölt, 4 német nemzetiségi jelölt és 3 roma nemzetiségi jelölt szerepelt a szavazólapokon. A választás napja Keszü egyetlen szavazókörében rendkívüli esemény nélkül, problémamentesen zajlott. A névjegyzéken szereplő 1129 keszüi lakosból 496 fő jelent meg és adta le szavazatát a polgármester, valamint az egyéni listás jelöltekre is. A közel 44%-os részvételi arány az országos átlag (48,58%) közeli értéket mutatott. A választások eredménye:

Keszü Község Önkormányzatának polgármestere: Buday-Sántha Attila

A képviselő-testületi tagok:

Molnár Attila József – alpolgármester
András Judit Ágnes
Marton Béla Ferenc
Brázay János
Horváth Gyöngyi
Pirgl Vendel

 A Német Nemzetiségi Önkormányzat Keszü képviselői:

Elnök: Schulteisz Edéné
Rice János Ferencné - elnökhelyettes
Keszler Józsefné

A Keszüi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői:

Csonka Imre – elnök
Futács Sándor – elnökhelyettes
Kalocsai István Jánosné
 

Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete az újabb öt évre bizalmat kapott polgármester, Buday-Sántha Attila vezetésével a 2019. október 21. napján zökkenőmentesen megalakult. A képviselő-testületi tagok mind a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban, mind a jövő célkitűzéseit tekintve továbbra is a község fejlődését, fejlesztését kívánják előmozdítani.
Keszü Község Önkormányzatának újonnan megválasztott képviselő-testülete alakuló ülésén a polgármester, a képviselők, valamint az ülésen megválasztott alpolgármester is esküvel erősítette meg demokratikus úton szerzett tisztségét.

Buday-Sántha Attila továbbra is társadalmi megbízatású polgármesterként látja el feladatát, hasonlóan Molnár Attila József alpolgármester úrhoz.  

A képviselők – a település érdekében tett szép gesztussal - az alakuló ülésen döntöttek arról, hogy nem tartanak igényt képviselői tiszteletdíj megállapítására. Valamennyi képviselő egyetértett abban, hogy az egyébként havi juttatásként adható tiszteletdíjuk szolgálja inkább Keszü fejlődését: fordítsa az Önkormányzat beruházásokra, kulturális programokra.

 


Autómentes nap 2019

Az Autómentes napot 2019 szeptember 21-én tartottuk. Programok a Játszótéren és Malomvölgyi út nyugati felén voltak. Kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ totó, sorversenyek, futóverseny. Autós ügyességi verseny gyereknek kis elektromos kocsikkal. Lehetett ugráló kötelezni, kosárlabdázni, tollas labdázni. és pingpongozni. A kerékpártúrát a Malomvölgyi-Tónál rendeztük. A rendezvények során a falu teljes lakosságát be kívántuk vonni, kortól és nemtől függetlenül. A ping-pong délutánokon és az aerobik edzéseken az aktív sportolókat, nyugdíjasokat és az idősebb korosztályt a klubnapon szólítottuk meg. Ezek programok arra voltak jók, hogy felhívjuk a célcsoportok figyelmét a Mobilitási Hétre és konkrétan az Autómentes Napra. Függetlenül attól, hogy a falu minden házába szórólapon eljuttattuk a programokat, a honlapon is közzétettük, valamint a falu elején található LED hirdető falon két hétig olvasható volt a rendezvény a felhívása zárásáig. Az Autómentes Napon reggel 9 órától délután 17 óráig mintegy 120 fő vett részt összesen. A korábbi évektől eltérően idén megvendégeltük a részvevőket, ami jelentősen növelte a létszámot és összehozta az embereket. A sorsolást nagy érdeklődéssel várták, mert a fődíj a kisebb ajándékok mellett egy kerékpár volt.

 


 

Megújultak az útbaigazító táblák a falu több pontján

2019 július közepén megújultak az útbaigazitó táblák a falu több pontján. A régi, kopott táblákat aktuális modern és olvasható táblák váltották fel. A temetőbe is került egy térkép.
Ezek a következők:
Petöfi u. - Malomvölgyi u. sarokí:

A játszótér  mellett:

Petöfi u. - Zrinyi u, sarok:

Temetői térkép és tájékoztató

  

Pinpongos évzáró

2019 június 15-én tartotta a Keszüi Sport Egyesület évadzáró rendezvényét a Faluházban. Az egész napos rendezvény a ping-pong versennyel kezdődött 15 sportoló részvételével.

 

A sok mérkőzzés miatt a játék komoly erőfeszítést kívánt mindenkitől, hiszen mindenkinek 14 mérkőzést kellett lejátszani, A legtöbb győzelmet Fülöp Elemér szerezte meg Pető Gábor és Dobos István előtt.  További sorrend: Bótor László, Papper Zoltán, Kiss Zsolt volt. A verseny alatt Drenkovics  Csaba szakosztályvezető gondoskodott a sportolók étkezéséről és a hideg üdítőről.

 


Játékóra A Bölcs Csibe Bölcsödében

Szeretettel vártak minden három év alatti kisgyereket 2019 június 4-én kilenc és tíz óra között  a keszüi Bölcs Csibe Bölcsödében. A gyerekeknek lehetőségük volt játszani, a szülöknek beszélgetni és bepillantást nyerni bölcsi életébe,információkat szerezni.

 


Templom felújítás

Befejeződőtt a keszüi Szent Anna templom felújtása. A misék   2019 Június 9-től vasárnaptól ismét a templomban lesznek a Faluház helyett, A kezdési időpont: 9 óra.

 


 

Jól szerepelt a keszüi labdarúgó csapat Gyódon.

 

2019 június elsején rendezték meg immár 25. alkalommal a Sommerfestet és a Gyódról elszárnazottak találkozóját. Ennek részeként került sor a hagyományos "Németvári Ferenc" labdarúgó tornára. Idén is sok csapat jelentkezett,többbek közt a keszüi csapat is, A bemutatkozás jól sikerült, az első ellenfelüket 9 1-re győzték le,


  Útépítés

Áprilisban megkezdődőtt nagyon rossz állapotban lévő ún. "kántor út" felújítása. A munkálatok ideje alatt a teljes utat lezárták, ami kisseb kellemetlenséget okozott az ott lakóknak. A munka befejeződött, az utat ismét birtokba vehették az ott lakók.

 


Német  vacsora est

Március 21-én tartotta a Német Nemzetiségi Önkormányzat a sváb ételeket bemutató sorozatában megtartotta az első gőzgombóc estet. A Dampfnudel elnevezésű gőzgombóc a délnémet konyha hagyományos tésztaféléje. Kelt tésztából készül, mely lefedett fazékban egyidejűleg sül és gőzölődik úgy, hogy az alja ropogós lesz, míg a teteje puha marad. Főzik töltelékkel vagy anélkül, pl. a délnyugat-németországi Pfalz régióban legtöbbször töltelék nélkül készítik. A gőzgombócot főételként
tálalják káposztával, salátával, uborkával vagy tejszínes gombamártással is, valamint desszertként
meleg vagy hideg vaníliaszósszal, borhabbal vagy kompóttal. Ezt kóstolhatták meg az érdeklődők egy kis itóka mellett.


 

Téli keszüi nyílt asztalitenisz bajnokság

Március 9.-én került megrendezésre a téli nyílt asztalitenisz bajnokság a Faluházban. Nevezni a helyszínen lehetett reggel 8 órától. A verseny célja, az volt, hogy a keszüi asztalitenisz szakosztály sportolói ne csak egymás ellen játszanak, hanem megméretessék magukat máshonnan érkező, komolyabb játékerőt képviselő versenyzőkkel. Ezt a célt a verseny maximálisan elérte. Látszik ez abból is, hogy dobogós helyre sem a férfiaknál sem a nőknél, nem került keszüi versenyző. A férfi mezőnyben 23 induló volt, 20 férfi, és 3 nő. A női mezőnyt a legnagyobb örömünkre az eddigiekhez képest rekord létszámú, 8 hölgy képviselte. A verseny lebonyolítását úgy alakítottuk ki, hogy, mindenki sok mérkőzést játszhasson, és a sorsolás minél kevésbé befolyásolja a végeredményt. Három asztalon zajlottak a mérkőzések. Nagyon színvonalas, izgalmas, sportszerű küzdelmeket láthattunk. Délután fél négykor megtartott eredmény hirdetésen, Buday-Sántha Attila polgármester úr adta át a díjakat. Az első helyezettek oklevelet, kupát, tárgyjutalmat, a második, és harmadik helyezettek, oklevelet, tárgy-jutalmat kaptak. A 4-6 helyezettek oklevél díjazásban részesültek. A dobogón végzettek névsora:


Férfiak: 1. Csille Norbert
              2. Horvát József
                3. Weimert Zoltán

      Nők: 1. Fekete Andrea
                  2. Varenke Borbála
                 3.Jakab Bernadett


 

Borverseny 2019

Keszüben a borbírálat 2019 március 11.-én volt. A bormintákat 12 óráig lehetett leadni a Polgármesteri hivatalban. Az eredményhirdetés 2019 március 14.-én 17 órakor volt a Faluházban. Ebben az évben 17 termelő 31 bormintát adott le. A leadott minták között 10 arany, 10 ezüst és 7 bronz minősítésű volt.A dijakat Buday-Sántha Attila polgármester adta át, a zsüri nevében Schmidt Mátyás beszélt a borokról.
 


A keszüi pékség bővítése

Egy új korszerű üzlehelyiséget nyitott a keszü pékség közvetlenül a régi mellett. A nyitás 2019 február negyedikén volt. Az új helyísében kapott helyett egy kávézó, cukrázda és csemege pult. Ezen kívül szendvicset és csavart fagylaltot is lehet kapni valamint hideg üdítöt,

           A nyitvatartás nem változott !

 


 

Az Önkormányzat helyreállította a múlt évi esőzések és vihar általmegrongált hidakat.

Keszü Községet eddig soha nem látott nyári zápor árasztotta el 2018. május 24.-én a délutáni órákban. A falun átfolyó patak, a Keszü-Kökényi vízfolyás nem tudta elnyelni a hatalmas vízmennyiséget, amely lehullott rövid idő alatt. A patak kilépett a medréből, a Petőfi utcát sár és iszap borította el, amely befolyt a házakba. A hidak felett is átfolyt a víz, és sok helyen megbontotta a hídszerkezetet. A hidak helyreállítását az Önkormányzat közmunkásai Folyamatosan végezték, így segítve a lakosságot.


Sportpark

A Falukő melletti területen került kialakításra a sportpark. A kivitelező a munkálatokat már decemberben megkezdte. A terület végső kialakítását az Önkormányzat közmunkásai végezték. Ez a „B” típusú sportpark fejlesztés Magyarország kormányának támogatásával, a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében valósult meg.

A sportpark a mindennapos sportolás feltételeinek megteremtése érdekében épült.  A használat rendjét és a végezhető gyakorlatokat táblák ismertetik. Ezek a gyakorlatok mintául szolgálnak, természetesen ettől el lehet térni.  Sok sikert, jó sportolást kívánunk mindenkinek a használathoz.