Tájékoztatás hulladékszállítási közszolgáltatásról

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy Keszü Község Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2023. (II.27.) számú rendelete 2023. április 1. napjával lép hatályba, mely előírja a külterületi állandó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező lakosok számára is a közszolgáltatás kötelező igénybevételét, az alábbiak szerint:

Külterületi ingatlanhasználókra vonatkozó szabályok:

 1. Tárolóedényes szállítást igénybe vehetik a 027 hrsz-ú út és az arról nyíló utcák, a 1206 hrsz-ú, az 1664 hrsz-ú és a 079 hrsz-ú út mellett elhelyezkedő ingatlanok használói. Különös méltánylást érdemlő esetben az önkormányzat döntése alapján az ingatlan használó igényelheti a gyűjtőpontos hulladékszállítás lehetőségét.
 2. Az egyéb külterületi ingatlanok használói gyűjtőpontokra, 1100 literes hulladékgyűjtő edények használatával vehetik igénybe a szolgáltatást. A gyűjtőpontos hulladékszállítás helyszínei:
  1. A 1071 hrsz-ú ingatlan DNY-i sarokpontjával szemben lévő közterület
  2. A 1320/1 hrsz-ú közterület
  3. A 027 és 029 hrsz-ú utak csatlakozása
  4. A 026 hrsz-ú ingatlan
  5. Az 1632 hrsz-ú ingatlannal szemben lévő közterület
  6. 1207/13 hrsz-ú ingatlannal szemben lévő közterület.

A szerződések elkészítésével és megkötésével kapcsolatban a közszolgáltatást végző Dél-Kom Nonprofit Kft. írásban felkeresi Önöket.

Az rendelet teljes szövetét a njt.hu weboldalon az "Önkormányzati rendeletek" fül alatt találják meg, ahol Keszü Község Önkormányzatának minden hatályos rendelete elérhető.Keszü Község Önkormányzata
7668 Keszü,Pet?fi u. 24