Aktuális
Akadálymentes változat

A „Többcsoportos bölcsőde
kialakítása Keszüben”
c. projekt

A „Többcsoportos bölcsőde kialakítása Keszüben”
c. projekt

Konzorcium vezető tagjaként Keszü Község
Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”
című, TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati kiírásra,
a címbeli megnevezéssel.
Projektazonosító: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011.

A konzorciumi pályázat támogatási összege:
421 364 539 Ft.
Konzorciumi tagként a pályázati támogatás összege:
413 109 539 Ft.
A támogatás intenzitás 100%.

Átfogó cél: A projekt átfogó célja Keszü községben a gyermekek napközbeni ellátásához megfelelő intézményi környezet biztosítása, új férőhelyek kialakítása érdekében
három csoportos bölcsőde, önálló főzőkonyhával Keszü községben. Cél továbbá a napközbeni ellátással az érintett szülők, édesanyák munkavállalásának, ezáltal a családok megélhetésének segítése. A bölcsődei ellátáson túl, azaz a három éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, testi-szellemi fejlődésük elősegítése mellett a
létrejövő intézmény célja a családi nevelést támogató szolgáltatások biztosításával, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek valamint a fogyatékos és sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátása, a rugalmas nyitvatartási idő biztosítása.
Projektünk fókuszában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A projekt célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási
formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, ezáltal
hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

A projekt várható eredményei:
 Az építési beruházás eredményesen megvalósul, elkészül a három csoportos bölcsőde, önálló főzőkonyhával, a napközbeniellátásához megfelelő intézményi környezet jön létre: 1 db bölcsődei ellátást nyújtó új intézmény;
 Az intézményben 13 újonnan létrehozott munkahely létesül;
 A három csoportos bölcsődében az új férőhelyek
száma 38.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.