Aktuális

TÁJÉKOZTATÓ ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL


KESZÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ–TESTÜLETE A KESZÜI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ 3-18 ÉVES KORÚ, VALAMINT A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT KÖZÉPISKOLAI NAPPALI TAGOZATOS TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ GYERMEKEK RÉSZÉRE 15.000,- FT ÖSSZEGŰ ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁST NYÚJT, AKIKNEK CSALÁDJÁBAN AZ EGY FŐRE ESŐ NETTÓ JÖVEDELEM AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJMINIMUM (28.500,- FT) HÉTSZERES ÖSSZEGÉT (199.500,- Ft) NEM HALADJA MEG.
A TÁMOGATÁST - AZ ERRE RENDSZERESÍTETT ADATLAP (BESZEREZHETŐ A KESZÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN, ILLETVE LETÖLTHETŐ A WWW.KESZU.HU HONLAPRÓL),
- 16 ÉVES KOR FELETT ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS ÉS
- A KERESŐ CSALÁDTAGOK KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ HÓNAP JÖVEDELMÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS BENYÚJTÁSA ELLENÉBEN VEHETIK ÁT A SZÜLŐK HÉTFŐN ÉS SZERDÁN 8-15 ÓRA KÖZÖTT A KESZÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN (7668 KESZÜ, PETŐFI U. 24.) 2022. AUGUSZTUS 1. NAPJÁTÓL 2022. SZEPTEMBER 9. NAPJÁIG.BUDAY-SÁNTHA ATTILA S.K.

POLGÁRMESTER