Aktuális
 

Lakossági felhívás barnakőszén felméréshez

 

A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára felkérte az önkormányzatokat, hogy mérjék fel a lakosság téli fűtéséhez szükséges barnakőszén mennyiségét, tekintettel arra, hogy az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek.
 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól,
ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy
biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
 

Az felmérést az önkormányzatnak 2022.09.30. napján kell lezárnia.
Kérjük ennek érdekében a barnakőszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy jelentsék be a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan
felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) a Keszüi Közös Önkormányzati
Hivatalnál személyesen (7668 Keszü, Petőfi u. 24.) vagy e-mailen (szocugy@keszu.hu) a
mellékelt adatlapon 2022.09.28. napjáig.
Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
 háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy
bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő
fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent
későbbi automatikus támogatást!

Keszü, 2022. szeptember 19.

 

Dr. Kislaki-Frank Brigitta
jegyző

 

ADATLAP Barnakőszén felméréshez