Hirdetmények


Bölcsődei tájékoztató


Határszemle


HIRDETMÉNY

Keszü Községi Önkormányzata nevében értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Keszü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az építési szabályzatról szóló 1/2022. (I.7.) önkormányzati rendeletét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet eljárásrendjének megfelelve.
Az új rendeletet 2022. február 7. napján lép hatályba, egyidejűleg a korábbi építési szabályzat hatályát veszti. A rendelet és annak tervi mellékletei Keszü Község hivatalos honlapján a „Keszü község helyi építési szabályzata és a kapcsolódó dokumentumok” menüpont alatt megtalálható és letölthető.
Az új építési szabályzat készítését elsősorban a megváltozott jogszabályi környezethez való alkalmazkodás és az M60-as autóút megváltozott nyomvonalának átvétele tette szükségessé. Új beépítésre szánt területek nem kerültek kijelölésre, az építési övezetek és övezetek nagyrészt a korábban hatályos előírásaikat megtartva kerültek szabályozásra. A zártkerti területekre vonatkozó előírások, mind a beépítés intenzitása, mind a telepíthető funkciók tekintetében megváltozott. A valós igényekhez igazodva változott a tervezett közterület-szabályozás is.

Buday-Sántha Attila   polgármester


A közösségi együttélés alapvető szabályairól


Megjelent a KESZÜI HÍREK legújabb száma


Gyermekorvosi tanácsadás Keszüben


Most is működik a Keszüi Kifőzde
A kialakult helyzetre tekintettel bővítettük az étlapot hétvégi ajánlattal, szombat reggeli szállítással


Hírek

Egyéni gazdaságok összeírása, 2022. november 14. - 2022. december 15.
A tájékoztató plakát itt megtekinthető.


A Baranya megyei 02 502750 407 kódszámmal kijelölt vadászterület földtulajdonosi közösségének közgyűlése 2002. december 7-én 16:00 órára, a Keszüi Faluház nagytermébe került összehívásra. A napirendi pontokat is tartalmazó hivatalos meghívó erre a hivatkozásra kattintva letölthető.


Tisztelt Lakosok!

Már lehet az influenza oltásra időpontot kérni. Az időpont kérésre az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:


Hirdetmény

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK) a nemzeti földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektár térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A teljes hirdetmény erre a hivatkozásra kattintva letölthető.


Határvadász jelentkezés


Vad által  belterületen okozott károk megelőzése


Optikai kábelépítés Keszüben


A bölcsőde látványtervei


Sajtóközlemény


Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektrőlJogszabálykereső eléréseSzelektív hulladékgyűjtés


Adatkezelési Tájékoztató


Helyi termelő kereső


Repülési tájékoztató a pogányi repülőtér üzemeltetéséről


Keszü 2022. évi hulladékszállítási menetrendje


A körzeti megbízott elérhetősége


Tájékoztató anyag az egységes europai és nemzeti segélyhívó használatával kapcsolatos tudnivalókról.


Lukács Református Támogató Szolgálat


Tűzgyújtási és csendrendlet


Kérjük, hogy adója 1%-át adó- bevallásban a KESZÜÉRT EGYESÜLET tevékenységének támogatásához ajánlja fel!

Adószámunk: 18320671-1-02 KÖSZÖNJÜK!


A keszüi számlaszámok


Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

A közelmúlt eseményei

Fásítás a faluban


Borverseny 2022 eredményeiKeszüben járt a szűrőbuszKeszü Község Önkormányzata
7668 Keszü,Petőfi u. 24